Aspergeboerderij Geurts-Pouwels

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen asperges.

Artikel 2 – Gegevens achterlaten

U dient uw gegevens achter te laten om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke en adresgegevens aan ons verstrekken. Deze gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij zullen u mailtjes sturen omtrent de bestellingen en u een uitnodiging sturen of u uw bestelling wilt beoordelen. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt contant bij afhalen of via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice.

Artikel 4 – Afhalen

Als u voor 18:00 bestelt, kunt u de asperges de volgende dag tussen 16:00 en 18:00 afhalen. Bestellingen na 18:00 voor de volgende dag worden niet meer meegenomen. Verder bezorgen of verzenden wij geen asperges.

Artikel 5 – Retour

Omdat wij groente verkopen doen wij niet aan retour.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) via het contactformulier op onze pagina. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 2 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing.